Tərəfdaşlar

Youth Express Network

Şəbəkənin əsas məqsədi Avropada gənclərin, onların ehtiyacları və iştirakının tanındığı və yüksək qiymətləndirildiyi inklüziv bir cəmiyyət formalaşdırmaqdır. Şəbəkə 22 Avropa ölkəsindən 32 Gənclər təşkilatını birləşdirir. 2016-cı ildən Sağlam Düşüncə Gənclər Təşkilatı şəbəkənin idarə heyətində təmsil olunur.

Youth and Environment Europe

Təbiəti öyrənən və ətraf mühitin qorunmasında fəal iştirak edən Avropa gənclər təşkilatlarının bir platformasıdır. Şəbəkəyə 26 Avropa ölkəsindən üzv olan 47 Gənclər təşkilatı var. YEE-nin məqsədi gəncləri ətraf mühitin qorunmasına cəlb etmək və üzv təşkilatların birlikdə işləyə biləcəyi bir platforma ilə təmin etməkdir.