“Sağlam Düşüncə” mənə gəncliyimin ən gözəl, məhsuldar və inkişaf dolu illərini verdi. Təşkilatın indiki Könülün formalaşmasında çox böyük rolu var. İlk xarici səfərim, beynəlxalq tədbirdə iştirakım, təlimçilik addımlarım təşkilatın sayəsində gerçəkləşdi. Bu birlik mənə çalışıb nail ola bilməyəcəyim heç nəyin olmadığını öyrətdi, və dünyaya eyni dəyərlər prizmasından baxan dostluqlar qazandırdı.