TƏŞKİLAT HAQQINDA

“Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatı 2006-ci il 7 yanvar tarixində Sumqayıt şəhərində bir qrup gənc tərəfindən təsis edilmiş qeyri-siyası, qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət gənclər qurumudur və 2006-ci il 19 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır. (Qeydiyyat № 1106-Q10-2087) Fəaliyyətimizin əsas istiqamətləri gənclərin vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda aktivliyini artırmaq, sağlam həyat tərzinin gənclər arasında təbliğ etmək, ekoloji maarifləndirməni genişləndirmək, inkluziv cəmiyyətin formalaşmasına dəstək göstərmək və təhsilin keyfiyyətinin artırılmasında vətəndaş məsuliyyətini inkişaf etdirməkdir.

MƏQSƏDLƏRİMİZ

 • Gənclərin vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda aktiv iştirakını təmin etmək;
 • Gənclərin intelektual potensialını inkişaf etdirmək və özünə inamı artırmaq;
 • Vətəndaşları sosial, hüquqi və tibbi sahələrdə maarifləndirmək;
 • İctimai yönümlu təhsili inkişaf etdirmək;
 • Gənclərin problemlərini araşdırmaq və bu problemlərin həllində onları səfərbər etmək;
 • Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində gənclərin fəallığını artırmaq.

MİSSİYAMIZ

Biz vətədaş cəmiyyətinin inkişafında gənclərin iştirakının artırılmasına çalışırıq.

FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİMİZ

 • Gənclərin Beynəlxalq mübadiləsi təşkili
 • Ekoloji maarifləndirmənin və duyarlılığın artırılması
 • Sağlam Həyat tərzinin təbliği
 • Gənclərin və yeniyetmələrin natiqlik bacarıqlarının artırılması

DƏYƏRLƏRİMİZ

 • Fərdi azadlıq – Kollektiv məsuliyyət
 • Öyrənmək və öyrətmək
 • Fərdi inkişaf
 • Səmimiyyət və hörmət
il
15
il
Layihə
140
Layihə
Gənc
30000
Gənc
Könüllü
400
Könüllü

Biz kimik?

“Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatı İctimai Birliyi ümumi maraqlar əsasında birləşmiş, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında yaradılan qeyri-hökumət təşkilatıdır.

SAĞLAM HƏYAT TƏRZİ

Sağlam həyat tərzinin təbliği təşkilatın yarandığı ildən bəri prioritet istiqamətlərindən biridir.
2009-cu ildən etibarən “Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatı “Tütünə Yox” kampaniyasına start verib. Kampaniya çərçivəsində tütünün və passiv tütünçəkmənin insan orqanizminə zərərləri haqqında maarifləndirməyə yönəlmiş mədəni-kütləvi tədbirlər, seminarlar, təlimlər və velo-yürüşlər keçirilmişdir.

EKOLOJİ MARİFLƏNDİRMƏ

Yeniyetmə və gənclər arasında ekoloji maarifləndirilməsini gücləndirmək, gənclər və yeniyetmələr arasında ekoloji məsuliyyəti formalaşdırmaq, Sumqayıtın ekoloji çirkli şəhər imicini aradan qaldırmaq məqsədi ilə “Sağlam Düşüncə” Gənclər təşkilatı “Yaşıl Düşüncə” ekoloji maarifləndirmə kampaniyasını həyata keçirir.

İNKLUZİV CƏMİYYƏT

Sosial inklüzivlik - fərdin özünü sağlam cəmiyyətdə tapması, potensialın cəmiyyət tərəfindən tanınma və cəmiyyətdə sosial əlaqələr qurub inteqrasiya edə bilmə qabiliyyəti hesab edilir.

TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN ARTIRILMASI

Təhsil sistemi heç zaman bir yerdə mövqe tutmur, onu irəli aparan yeni texnologiyalar səbəbindən daim dəyişir. Əlbəttə ki, hər elm adamları tərəfindən həmişə araşdırılan ən vacib sual: müasir dövrdə məktəbdə öyrədilməsi məcbur olan bacarıqlar nələrdir? Təbii ki, gələcək dəyişikliklərə uyğunlaşmaq və yeniliklər etmək üçün yaradıcı və parlaq zehinlər yarada biləcək bir təhsil sisteminə ehtiyacımız var.

BEYNƏLXALQ GƏNCLƏR MÜBADİLƏSİ

Avropa Həmrəylik Korpusu – gənclərin özünü inkişaf etdirmək, müəyyən mövzular üzrə ilkin məlumatlar əldə etmək və Avropanın yaratdığı imkanlardan faydalanmaq üçün yaradılmış uzun və qısa müddətli gənclər mübadilə proqramıdır.

TƏSİSÇİLƏRİMİZ