BEYNƏLXALQ GƏNCLƏR MÜBADİLƏSİ

“Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatı 2008-ci ildən Azərbaycanlı gənclərin beynəlxalq təcrübə mübadiləsini təmin etmək və gənclər sahəsində əldə edilən uğurlu beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi üçün beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirir. Hazırda SDGT Azərbaycanda ən geniş beynəlxalq əlaqələri olan gənclər təşkilatıdır. Eyni zamanda Təşkilat 2014-cü ildən Youth Express Network (Y-E-N) və 2017-ci ildən etibarən Youth and Environment Europe (YEE) Avropa şəbəkələrinin tam hüquqlu üzvüdur.

Youth Express Network (Y-E-N) 

Avropa səviyyəli gənclər təşkilatlarının bir şəbəkəsidir. Şəbəkənin əsas məqsədi  Avropada inkluziv bir cəmiyyət formalaşdırmaqdır, hardaki  gənclər, onların ehtiyacları və iştirakı tanınır və yüksək qiymətləndirilir. Şəbəkə 22 Avropa ölkəsindən 32 gənclər təşkilatını birləşdiri. 2016-ci ildən Sağlam Düşüncə Gənclər Təşkilatı şəbəkənin idarə heyətində təmsil olunur. 

Youth and Environment Europe (YEE) 

Təbiəti öyrənən və ətraf mühitin qorunmasında fəal iştirak edən Avropa gənclər təşkilatlarının bir platformasıdır. Şəbəkənin Avropa 26 ölkəsindən 47 üzv təşkilatı var.  YEE-nin məqsədi gəncləri ətraf mühitin qorunmasına cəlb etmək və bu təşkilatların birlikdə işləyə biləcəyi bir platforma ilə təmin etməkdir.

Sağlam Düşüncə Gənclər təşkilatının nümayəndələri 2006ci ildən bəri 55-dan çox ölkədə təşkil edilən 270-dən çox beynəlxalq təlimdə, konfransda, seminarda və festivallarda Azəbaycanı və təmsil etmişdir. 

Təşkilat əsasən Azərbaycan gəncləri üçün imkanları yaradılması istiqamətində Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının Gənclər üçün proqramları çərçivəsində 50-dən çox ölkədən müxtəlif gənclər təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. 

SDGT Beynəlxalq gənclər mübadiləsini əsasən iki proqram çərçivəsində aparır: Erasmus+ Gənclik (köhnə adı ilə Youth in Action) proqamı və Avropada Həmrəylik Korpusu. (European Solidarity Corps – köhnə adı ilə European Volunteery Service – EVS). Təşkilat daxilində bu  proqramlarla işdə böyük komanda fəaliyyət göstərir, əməkdaşlığın təmin edilməsi, layihələrin yazılması, könüllülərin layihələrə seçilməsi və hər cür dəstəklə təmin olunması, beynəlxalq layihələrin davamı olaraq yerli layihələrin həyata keçirilməsi və digər əlaqəli vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə məşğul olurlar.

“Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatı SALTO–nun Şərqi Avropa və Qafqaz ölkələri üzrə Resurs Mərkəzinin (SALTO EECA) elan etdiyi müsabiqənin qalibi olaraq Erasmus+ Gənclik  və Avropa Həmrəylik Korpusu proqramlarının 2019 və 2020-ci il üçün Azərbaycanda Məlumat Mərkəzi seçilmişdir. 2017-ci ildən bəri Şərq tərəfdaşlığı ölkələri və Rusiyada fəaliyyət göstərən Məlumat Mərkəzlərinin əsas məqsədi Erasmus+ Gənclik  və Avropa Həmrəylik Korpusu çərçivəsində gənclər və gənclər təşkilatlarının imkanları barədə məlumat vermək və onlara layihələrinin həyata keçirilməsində dəstək olmaqdır.

2017ci ildən bəri, hər il SALTO EECA tərəfindən elan edilən müsabiqə yolu ilə Şərq tərəfdaşlığı ölkələri və Rusiyadan hər ölkə üzrə 1 gənclər təşkilatı seçilir və ERASMUS+ Gənclik və Avropa Həmrəylik Korpusu proqramları üzrə yerli səviyyədə Məlumat Mərkəzinin koordinasiyasını həyata keçirir.

2019-2020-ci illər üçün hazırlanan fəaliyyət planı əsasında “Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatı Məlumat Mərkəzi olaraq müxtəlif regionların Gənclər Evləri və Mərkəzlərində, ali təhsil müəssisələrində seminarlar, sosial media hesabları üzərindən online məlumat sessiyaları, webinarlar və digər maarifləndirici tədbirlər həyata keçirir. Eyni zamanda gənclər və gənclər təşkilatlarının nümayəndələrinin ünvanladığı suallar cavablandırılacaq, konsultasiya xidməti göstəriləcək.

Erasmus+ Gənclik programı Avropa İttifaqının programı olub 2014-2020-ci illəri əhatə edir. Proqram çərçivəsində gənclər üçün təlim kursları və gənclər mübadilələri təşkil edilir. Layihələrin müddəti əsasən 7 gündən 15 günədək bir dönəmi əhatə edir. Bu proqram çərçivəsində SDGT  2014-2020 illər ərzində 300 dən çox gəncin 120-dən çox layihədə iştirakını təmin etmişdir. 

Erasmus+ proqramının Açar Fəaliyyət 1 (Key action 1) çərçivəsində Azərbaycanlı gənclər müxtəlif təlim kurslarında və gənclər mübadilələrində iştirak edə bilərlər.
 • Gənclər mübadiləsi ən azı 2 müxtəlif ölkədən olan gənclərin maksimum 21 gün müddətində layihə çərçivəsində görüşmək imkanı verir. Mübadilə zamanı qrup rəhbərləri tərəfindən koordinasiya olunan iştirakçılar layihə mövzusuna uyğun olaraq layihədə fəal iştirak edirlər. Gənclər mübadiləsi gənclərə səriştələrini inkişaf etdirmək, sosial əhəmiyyətli mövzulardan/tematik sahələrdən xəbərdar olmaq, əsasən həmyaşıd öyrənmə yolu ilə yeni mədəniyyətlər, vərdişlər və həyat tərzləri kəşf etmək, həmrəylik, demokratiya, dostluq və s. kimi dəyərləri gücləndirmək imkanı verir. 
 • Təlim kursları gənclər sektorunda çalışan işçilərin transmilli / beynəlxalq seminarlar, əlaqə qurma tədbirləri, təhsil ziyarətləri və s. kimi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi və ya xaricdə iş/müşahidə müddətləri kimi fəaliyyətlərlə peşəkar inkişafını dəstəkləyir. Bütün bu fəaliyyətlər layihədə iştirak edən təşkilatlar tərəfindən tənzimlənir. Gənclər sektorunda çalışan işçilərin bu cür layihələrdə iştirakı onların təmsil etdiyi təşkilatlarının potensialının artırılmasına kömək etməli və gənclərlə gündəlik işlərinə effektiv təsir göstərməlidir. 
Açar Fəaliyyət (Key action) 2 

Strateji Tərəfdaşlıqlar təhsil, təlim və gənclik sahələrində fəaliyyət göstərən təşkilatlara, eləcə də müxtəlif sosial-iqtisadi sektorlarda fəaliyyət göstərən müəssisələrə, dövlət orqanlarına, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına innovativ təcrübələri öyrənmək və tətbiq etmək üçün əməkdaşlıq  etmək imkanı yaradır.

Gənclik sahəsindəki potensialın artırılması, xüsusilə Aİ-nin qonşu tərəfdaş ölkələri ilə əməkdaşlığı hədəf alır. Bu fəaliyyət gənclər sahəsində əməkdaşlıq və mübadiləni inkişaf etdirir, gənclərin işinin keyfiyyətini və tanınmasını, qeyri-formal təhsil və könüllülüyü artırır.

Açar Fəaliyyət (Key action) 3 

Siyasi Dialoqlar: gənclər və gənclər sahəsində qərar qəbul edən şəxslər arasındakı görüşlər gənclərin demokratik həyatda fəal iştirakını təşviq edir və qabaqcadan müəyyən edilmiş siyasi çərçivə ətrafında müzakirə aparır.

Erasmus+ -ın qarşıya qoyduğu əsas hədəflər:
 • Gənclər və məhdud imkanlı şəxslərin bacarıqlarını və səriştələrini yüksəltmək
 • Demokratik fəaliyyət, fəal vətəndaşlıq, mədəniyyətlərarası dialoq, sosial inteqrasiya və həmrəyliyi təşviq etmək
 • Gənclər təşkilatları arasındakı əməkdaşlığı gücləndirmək
 • Qeyri-formal təhsil sistemini tanıtmaq və inkişaf etdirmək
 • Gənclik fəaliyyətinin beynəlxalq ölçüsünü artırmaq
Təşkilatın Erasmus+ da rolu

“Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatı beynəlxalq sahədə tanınmış və ən fəal təşkilatlardan biridir. Təşkilat olaraq hər il əməkdaş təşkilatların layihələrində fəal iştirak edir və Azərbaycanlı gənclərə beynəlxalq layihələrdə iştirak imkanı yaradırıq. Erasmus+ ilə bağlı layihələr mütəmadi olaraq təşkilatın rəsmi səhifəsində və saytında elan olunur. Layihələrə seçim təşkilat tərəfindən aparılır və 2 hissədən ibarətdir: Ərizə ilə müraciət eymiş uğurlu namizədlər onlayn müsahibəyə dəvət edilir. Seçilmiş gənclərlə layihədən əvvəl hazırlıq görüşü təşkil edilir və lazimi dəstək göstərilir.

“Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatı Azərbaycanda da bu proqram çərçivəsində fəal olaraq müxtəlif mövzularda layihələr həyata keçirir. 

Avropa Həmrəylik Korpusu (European Solidarity Corps) gənclərin özünü inkişaf etdirmək, müəyyən mövzular üzrə ilkin məlumatlar əldə etmək və Avropanın yaratdığı imkanlardan faydalanmaq üçün yaradılmış uzun və qısa müddətli gənclər proqramıdır. Bu proqram əsasən 3 fəaliyyət istiqamətindən ibarətdir, Azərbaycan gəncləri isə bu proqramın yalnız könüllülük istiqaməti üzrə layihələrə qoşula bilir.

2018-ci ildən etibarən Avropada könüllülük layihələri Avropa Həmrəylik Korpusu programı çərçivəsində təşkil edilir. Avropa Həmrəylik Korpusu özündə bir necə kompanenti birləşdirən və məqsədi gənclər arasında həmrəyliyi təbliğ etmək, demokratiya və vətəndaşlıq mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə töhfə vermək, gənclərin könüllülük fəaliyyətlərinə marağını artırmağa yönəlik Avropa İttifaqının proqramıdır.

Məqsədlər:

 • Könüllülərin iştirakçı təşkilatların köməyi ilə bacarıqlarını, fərdi, mədəni, peşə, sosial, vətəndaşlıq, təhsil səriştələrini inkişaf etdirmək
 • Avropa Həmrəylik Korpusu iştirakçılarına təklif olunan həmrəylik fəaliyyətlərinin yüksək səviyyədə olmasını, düzgün təsdiqlənməsini və Avropa Həmrəylik Korpusunun prinsiplərinə hörmət göstərilməsini təmin etmək
 • İnklüziv cəmiyyətin yaradılmasına dəstək göstərmək

Avropa Həmrəylik Korpusu çərçivəsində təşkil edilən könüllülük layihələri iki fərqli formatda olur

 • Fərdi könüllülük: Fərdi Könüllülük 2 aydan 12 aya qədər layihələrdir. fəaliyyət zamanı könüllülərə təşkilat daxilində layihənin mövzsuna uyğun olaraq fayda vermək imkanı yaradır. Fərdi könüllülük özü də iki qrupa bölünür: qısamüddətli ( 2 həftədən 59 günə qədər) və uzunmüddətli (59 gündən 1 ilə qədər). Müvafiq əsaslandırılmış hallarda, xüsusən məhdud imkanlı gənclərin iştirakını təşviq etmək üçün fərdi könüllülük layihələri 2 həftdən – 2 aya qədər də təşkil edilə bilər. Qeyd edək ki, hər bir gəncin (18-30 yaş aralığı) uzunmüddətli layihədən yalnız 1 dəfə yararlanmaq imkanı var, həmçinin ilk dəfə qısamüddətli  layihə edib və daha sonra uzunmüddətli layihəyə müracət etmək imkanı da yaradılır ki, bu da toplamda iki dəfə proqramdan yararlanmaq şansı yaradır. Layihə zamanı bütün xərclər qarşılanır eləcə də iştirakçıya aylıq xərclərini qarşılamaq üçün ölkənin yaşam şəraitindən asılı olaraq maddi təminat da verilir və iştirakçıdan layihəyə qatılmaq üçün əlavə heç bir iştirak haqqı tələb olunmur.
 • Komanda könüllülüyü: Ən azı 2 ölkədən gələn 10-40 arası iştirakçıdan ibarət komandaların 2 həftə ilə 2 ay arasında bir müddət birlikdə fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradan həmrəylik fəaliyyətidir. Bu cür həmrəylik fəaliyyətləri, xüsusən məhdud imkanlı gənclərin Avropa Həmrəylik Korpusuna daxil edilməsinə kömək edir. 18-30 yaş arası gənclər istənilən qədər komanda könüllülüyü layihələrinə qatıla bilərlər.

Təşkilatın rolu

Təşkilat olaraq bu proqramda 2015-cı ildən bəri  könüllülərin mübadiləsi istiqamətində fəaliyyət göstəririk və gənclərə bu proqramdan maksimum dərəcədə yararlanmasına şərait yaradırıq. Təşkilatın göndərən və qəbul edən akkreditasiyası mövcuddur. Layihələr barədə məlumatı vaxtaşırı olaraq təşkilatın rəsmi saytında və sosial mediya hesablarımızda paylaşırıq. Layihələrə iştirakçıları qəbul edən təşkilat seçir və sonrakı mərhələdə göndərən təşkilat olaraq könüllüyə visa, sığorta, ilkin təlim və digər dəstəyi təmənnasız olaraq göstəririk. Bu proqram daxilində gənclər istədikləri Avropa ölkəsində özlərində inkişaf etdirmək istədikləri sahəni seçərək CV və  istək məktublarını göndərməklə müraciət edə bilərlər. CV və istək məktubu Youth Portaldan qeydiyyatdan keçdikdən sonra profildə yerləşdirilir. Proqrama daxil olan layihələri tapmaq üçün European Youth Portal-a daxil olaraq qeydiyyatdan keçdikdən sonra Azərbaycanlı gənclərin iştirak edə biləcəyi layihələri araşdıra bilərsiniz. Portalda qeydiyyatdan keçməkhesabınızı zənginləşdirib layihələrə müraciət etmək haqqında təlimat videoları ilə tanış ola bilərsiniz.