Sağlam Həyat tərzİ

Gənclər arasında zərərli vərdişlərin fəsadları, sağlam qidalanma, fiziki aktivlik və psixi sağlamlıq haqda maarifləndirilmənin aparılması üçün fəaliyyətdəyik!

Ekolojİ marİfləndİrmə

Ekoloji maarifləndirmənin təşkili və ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasına şəhər əhalisinin xüsusilə də gənclərin və yeniyetmələrin cəlb edilməsinə çalışırıq!

İnklüzİv Cəmİyyət

Əsas hədəfimiz məhdud imkanlı - diskriminasiyaya məruz qalan, cəmiyyətdən təcrid olunmuş, həssas qruplara daxil olan gənclərin inkişafını dəstəkləməkdir!

Təhsİlİn keyfİyyətİnİn artırılması

Təhsil sistemi heç zaman bir yerdə mövqe tutmur, onu irəli aparan yeni texnologiyalar səbəbindən daim dəyişir. Qeyri-formal metodlar ilə formal təhsilin keyfiyyətinə təsir etməyə çalışırıq!

Beynəlxalq gənclər mübadiləsİ

Məqsədimiz Azərbaycan gənclərinin, gənclər təşkilatlarının və Azərbaycanın beynəlxalq gənclər işində mövqeyini inkişaf etdirmək və möhkəmləndirməkdir.

XƏBƏRLƏR & ELANLAR

"Sağlam Düşüncə"-yə üzvü ol!

“Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatına qoşulmaq istəyirsiniz?

Bunun üçün çox sadə şərtlərimiz var.

İctimai fəal olun, könüllü fəaliyyətdə maraqlı olun, təşkilatın NİZAMNAMƏSİ, fəaliyyət istiqamətləri və aşağıdakı keçid vasitəsilə üzvlük qaydaları ilə tanış olub, üzvlük ərizəsini doldura bilərsiniz!