Məqsədlərimiz

 • Gənclərin vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda aktiv iştirakını təmin etmək;
 • Gənclərin intelektual potensialını inkişaf etdirmək və özünə inamı artırmaq;
 • Vətəndaşları sosial, hüquqi və tibbi sahələrdə maarifləndirmək;
 • İctimai yönümlu təhsili inkişaf etdirmək;
 • Gənclərin problemlərini araşdırmaq və bu problemlərin həllində onları səfərbər etmək;
 • Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində gənclərin fəallığını artırmaq.

Missiyamız

Biz vətədaş cəmiyyətinin inkişafında gənclərin iştirakının artırılmasına çalışırıq.

Fəaliyyət istiqamətlərimiz

 • Gənclərin Beynəlxalq mübadiləsi təşkili
 • Ekoloji maarifləndirmənin və duyarlılığın artırılması
 • Sağlam Həyat tərzinin təbliği
 • Gənclərin və yeniyetmələrin natiqlik bacarıqlarının artırılması

Dəyərlərimiz

 • Fərdi azadlıq – Kollektiv məsuliyyət
 • Öyrənmək və öyrətmək
 • Fərdi inkişaf
 • Səmimiyyət və hörmət